Disclaimer

Aansprakelijkheid

Hoewel intoSardinia bij het weergeven van algemene informatie de grootste zorgvuldigheid betracht, is het mogelijk dat er onvolkomenheden genoteerd staan. De afbeeldingen zijn ter beschikking gesteld door accommodaties en/of door intoSardinia gemaakt. Niet iedere kamer, appartement of andere accommodatie is gelijk; het kan voorkomen dat de accommodatie waarin je verblijft afwijkt van de getoonde afbeelding. Voor deze en andere onvolkomenheden kan intoSardinia niet aansprakelijk worden gesteld.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van intoSardinia, is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij intoSardinia.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website (tekst en beeld), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Volg ons